ویلاس

تعرفه پیک - سرويس کار

تعرفه ویلاس پیک

هزینه پیک  شامل دریافت بسته ، انتقال و تحویل در مقصد می باشد.

 از مبدا تا مقصد در داخل منطقه شهری تا 2 کیلومتر 15هزار تومان

مبلغ ورودی از منطقه شهری به منطقه دیگر 15 هزار تومان

– اضافه می شود : برای هرکیلومتر بیشتر  5 هزار تومان

– اضافه می شود: برای هر کیلومتر مسیر غیرآسفالته  5 هزار تومان

– اضافه می شود : برای ساعت 20 به بعد 15 درصد به کل مبلغ

– اضافه می شود:  برای فصل سرما و باران و برف 20 درصد به کل مبلغ

سایرخدمات :

– اضافه می شود :به ازای هر 15 دقیقه توقف پیک به درخواست مشتری  15 هزار تومان  

– اضافه می شود :به ازای خرید از هر فروشگاه به درخواست مشتری 10 هزار تومان

نکات مهم :

1- مبنای مسافت طی شده اپلیکیشن نشان می باشد

2-مسافت کمتر از 500 متر معادل صفر و بالاتر از 500 متر یک کیلومتر محاسبه می شود

3- ابعاد بسته پیک موتوری حداکثر 40  در 40 در 40 سانتی متر و  وزن بسته حداکثر 20 کیلو می باشد

4- استفاده از پیک به منزله پذیرش قوانین و مقررات ویلاس پیک  می باشد

chat