ویلاس

خدمات فنی و تاسیسات آبسرد - سرويس کار

فنی و تاسیسات ویلاس

فنی و تاسیسات

کارشناسی و عیب یابی می کنیم / به انتخاب شما تامین قطعه می کنیم  / اجرا می کنیم !

ارائه کلیه خدمات کارشناسی و تشخیص عیب و مشاوره دادن برای تامین قطعات و ملزومات مورد نیاز برای بخش های تاسیساتی  آب و برق و گاز ، لوله کشی ، گرمایشی و سرمایشی و موتورخانه ، تجهیزات مورد استفاده در باغبانی  خانه ، ویلا و استخر.

 شما می توانید لوازم و تجهیزات مورد نیاز سرویس مورد نظر خود را با مشورت کارشناس و کاربلد منتخب از ویلاس مارکت تهیه نمایید.

امیرخانی

مهارت : کارشناس تاسیسات

کد کاربلد : A-1205

0/5

غلامی

مهارت : تعمیر و نصب اسپیلت

کد کاربلد : A-1116

0/5

باقری

مهارت : تعمیر و نصب اسپیلت

کد کاربلد : A-1242

0/5

تاسیسات کولر آبی

مهارت : تعمیر قطعات کولر

کد کاربلد : A-1247

0/5

اسماعیل مجاوری

مهارت : تعمیر و نصب کولر آبی

کد کاربلد : A-1203

0/5

تاسیسات شیوا

مهارت : تعمیر و نصب کولر آبی

کد کاربلد : A-1243

0/5

تاسیسات کولر آبی

مهارت : تعمیرقطعات کولر آبی

کد کاربلد : A-1247

0/5

وارسته

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1114

0/5

حق گو

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1118

0/5

مرشدی

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1121

0/5

برادران فخر الدینی

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1122

0/5

محمدی

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1123

0/5

اسماعیل مجاوری

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1203

0/5

رحمان عباسی

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1270

0/5

محمد پاسبان

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1236

0/5

حسین حقگو

مهارت : لوله کشی آب

کدکاربلد : A-1268

0/5

وارسته

مهارت : لوله کشی فاضلاب

کد کاربلد : A-1114

0/5

حق گو

مهارت : لوله کشی آب

کد کاربلد : A-1118

0/5

مهدی ایزدی

مهارت : لوله کشی گاز

کد کاربلد : A-1137

0/5

امیرخانی

مهارت : لوله کشی گاز

کد کاربلد : A-1205

0/5

محسن برزگر

مهارت : لوله کشی گاز

کد کاربلد : A-1239

0/5

اطهری

مهارت : لوله کشی گاز

کد کاربلد : A-1249

0/5

حق گو

مهارت : نصب شیرآلات

کد کاربلد : A-1118

0/5

حق گو

مهارت :  تعمیر و نصب سینک

کد کاربلد : A-1118

0/5

نظری

مهارت :  تعمیر و نصب سینک

کد کاربلد : A-1248

0/5

حق گو

مهارت : نصب شیرآلات

کد کاربلد : A-1118

0/5

علی حسینی

مهارت : لوله بازکنی

کد کاربلد : A-1134

0/5

محسن برزگر

مهارت : منبع ذخیره گاز

کد کاربلد : A-1239

0/5

علی حسینی

مهارت : تخلیه چاه

کد کاربلد : A-1134

0/5

مرادی

مهارت : تخلیه چاه

کد کاربلد : A-1293

0/5

برق و صنعت مجتبی

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1124

0/5

موسوی

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1139

0/5

علی براری

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1140

0/5

برخورداری

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1150

0/5

محمدجواد گل محمدی

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1165

0/5

رزقی

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1179

0/5

رحمان عباسی

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1270

0/5

میثم رزقی

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1232

0/5

محمد پاسبان

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1236

0/5

برق و صنعت پارس

مهارت : برقکشی ساختمان

کد کاربلد : A-1244

0/5

علی براری

مهارت : آیفون تصویری و صوتی

کد کاربلد : A-1140

0/5

محمدجواد گل محمدی

مهارت : آیفون تصویری و صوتی

کد کاربلد : A-1165

0/5

رزقی

مهارت : آیفون تصویری و صوتی

کد کاربلد : A-1179

0/5

موسوی

مهارت : آنتن تلویزیون

کد کاربلد : A-1139

0/5

علی براری

مهارت : آنتن تلویزیون

کد کاربلد : A-1140

0/5

محمدجواد گل محمدی

مهارت : آنتن تلویزیون

کد کاربلد : A-1165

0/5

رزقی

مهارت : آنتن تلویزیون

کد کاربلد : A-1179

0/5

موسوی

مهارت : روشنایی و نورپردازی

کد کاربلد : A-1139

0/5

برخورداری

مهارت : روشنایی و نورپردازی

کد کاربلد : A-1150

0/5

محمدجواد گل محمدی

مهارت : روشنایی و نورپردازی

کد کاربلد : A-1165

0/5

رزقی

مهارت : روشنایی و نورپردازی

کد کاربلد : A-1179

0/5

گروه معماری یاشیل چمن

مهارت : روشنایی و نورپردازی

کد کاربلد : A-1216

0/5

امیرعباس حاجی عربی

مهارت : درب اتوماتیک

کد کاربلد : A-1105

0/5

امیرعباس حاجی عربی

مهارت : دوربین مداربسته

کد کاربلد : A-1105

0/5

برق و صنعت پارس

مهارت : دوربین مداربسته

کد کاربلد : A-1244

0/5

قربانی

مهارت : دوربین مداربسته

کد کاربلد : A-1250

0/5

امیرعباس حاجی عربی

مهارت : دزدگیر اماکن

کد کاربلد : A-1105

0/5

محمدجواد گل محمدی

مهارت : دزدگیر اماکن

کد کاربلد : A-1165

0/5

انصاری

مهارت : برق خورشیدی

کد کاربلد : A-1220

0/5

غلامی

مهارت : تعمیر و نصب بخاری

کد کاربلد : A-1116

0/5

امیرحسین شاه محمدی

مهارت : تعمیر و نصب بخاری

کد کاربلد : A-1138

0/5

اکبری

مهارت : تعمیر و نصب بخاری

کد کاربلد : A-1158

0/5

اسماعیل مجاوری

مهارت : تعمیر و نصب بخاری

کد کاربلد : A-1203

0/5

ذکرالله اکبری

مهارت : تعمیر و نصب بخاری

کد کاربلد : A-1267

0/5

غلامی

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1116

0/5

روح اله محمدقلی

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1143

0/5

علی آقارضایی

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1144

0/5

مطهری

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1145

0/5

مطهری

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1146

0/5

اکبری

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1158

0/5

اسماعیل مجاوری

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1203

0/5

ذکرالله اکبری

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1267

0/5

غلامی

مهارت : تعمیر و نصب پکیج

کد کاربلد : A-1116

0/5

برادران فخرالدینی

مهارت : تعمیر و نصب پکیج

کد کاربلد : A-1122

0/5

روح اله محمدقلی

مهارت : تعمیر و نصب پکیج

کد کاربلد : A-1143

0/5

علی آقارضایی

مهارت : تعمیر و نصب آبگرمکن

کد کاربلد : A-1144

0/5

مطهری

مهارت : تعمیر و نصب پکیج

کد کاربلد : A-1145

0/5

اکبری

مهارت : تعمیر و نصب پکیج

کد کاربلد : A-1158

0/5

مطهری

مهارت : تعمیر و نصب پکیج

کد کاربلد : A-1146

0/5

ذکرالله اکبری

مهارت : تعمیر و نصب پکیچ

کد کاربلد : A-1267

0/5

غلامی

مهارت : تعمیر و نصب شومینه

کد کاربلد : A-1116

0/5

اسماعیل مجاوری

مهارت : تعمیر و نصب شومینه

کد کاربلد : A-1203

0/5

سعید کتی

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1101

0/5

علی کریمی

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1160

0/5

حسینی

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1161

0/5

آرش کریمی

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1162

0/5

والی کلانتری

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1163

0/5

طلوعی

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1175

0/5

امیر

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1178

0/5

علی عسگری

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1185

0/5

مسعود

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1191

0/5

یوسف درتومی

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1226

0/5

محمد پاسبان

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1236

0/5

علی بخشی

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1258

0/5

مرجانی

مهارت : آهنگری و جوشکاری

کد کاربلد : A-1263

0/5

مهدی چوپانی

مهارت : تعمیرات پمپ آب

کدکاربلد : A-1108

0/5

کاظم جعفری

مهارت : تعمیرات پمپ آب

کدکاربلد : A-1109

0/5

وحید آباقی

مهارت : تعمیرات پمپ آب

کدکاربلد : A-1110

0/5

اسماعیلی

مهارت : تعمیرات پمپ آب

کدکاربلد : A-1142

0/5

سلطان زاده

مهارت : تعمیرات پمپ آب

کدکاربلد : A-1195

0/5

مرشدی

مهارت : آبیاری تحت فشار

کدکاربلد : A-1121

0/5

برادران فخرالدینی

مهارت : آبیاری تحت فشار

کدکاربلد : A-1122

0/5

محمدی

مهارت : آبیاری تحت فشار

کدکاربلد : A-1123

0/5

مرتضی عیوقی

مهارت : آبیاری تحت فشار

کدکاربلد : A-1181

0/5

گروه معماری یاشیل چمن

مهارت : آبیاری تحت فشار

کدکاربلد : A-1216

0/5

حسین حقگو

مهارت : آبیاری تحت فشار

کدکاربلد : A-1268

0/5

محمد ترتیف زاده

مهارت : تعمیرکار استخر

5/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید

chat