ویلاس

خدمات ساختمانی گیلاوند - سرويس کار

خدمات ساختمانی ویلاس

خدمات ساختمانی

کارشناسی و اجرای کلیه عملیات ساختمانی بخش داخلی و بیرونی و نما شامل تعمیر و بازسازی ساختمان ، ویلا ، استخر و محوطه.

شما می توانید تجهیزات و مصالح مورد نیاز را با مشورت کارشناس و کاربلد منتخب از ویلاس مارکت تهیه نمایید.

آقایی

مهارت : گچکار

کد کاربلد : A-1159

0/5

نانو عایق بارسیک

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1188

0/5

کولیوند

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1129

0/5

ایزوگام و آسفالت

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1312

0/5

ایزوگام اصل دلیجان

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1314

0/5

سنگ کاری نما

مهارت : سنگ کاری و نما

کد کاربلد : A-1245

0/5

پوشش سقف مهر

مهارت : سنگ کاری و نما

کد کاربلد : A-1304

0/5

سنگ کاری محمد

مهارت : سنگ کاری و نما

کد کاربلد : A-1317

0/5

سیمان کاری نما

مهارت : سیمان کاری و نما

کد کاربلد : A-1315

0/5

فردین

مهارت : اجرای کفپوش و کاغذ دیواری

کد کاربلد : A-1125

0/5

فراهانی

مهارت : اجرای کفپوش و کاغذ دیواری

کد کاربلد : A-1128

0/5

ایده نو

مهارت : اجرای کفپوش و کاغذ دیواری

کد کاربلد : A-1290

0/5

فردین

مهارت : نقاشی داخلی و نما

کد کاربلد : A-1125

0/5

محسن اسکندری

مهارت : نقاشی داخلی و نما

کد کاربلد : A-1308

0/5

نقاشی ساختمان

مهارت : نقاشی داخلی و نما

کد کاربلد : A-1313

0/5

نقاش

مهارت : نقاشی داخلی و نما

کد کاربلد : A-1316

0/5

فردین

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1125

0/5

فراهانی

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1128

0/5

بهام

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1298

0/5

کابینت و دکوراسیون

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1311

0/5

قادری

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1318

0/5

مهدی درویش غلامی

مهارت : درب و پنجره UPVC

کد کاربلد : A-1127

0/5

صنایع UPVCگیلاوند

مهارت : درب و پنجره UPVC

کد کاربلد : A-1219

0/5

مهری

مهارت : درب و پنجره UPVC

کد کاربلد : A-1180

0/5

بهام

مهارت : درب و پنجره

کد کاربلد : A-1298

0/5

کلایی

مهارت : کلیدسازی

کد کاربلد : A-1141

0/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید

chat