ویلاس

خدمات باغبانی و فضای سبز گیلاوند - سرويس کار

باغبانی و فضای سبز

کارشناسی  می کنیم  / به انتخاب شما تامین مواد و نهاده می کنیم / اجرا می کنیم!

ارائه کلیه خدمات کارشناسی و اجرا در زمینه کشاورزی و باغبانی و فضای سبز و گل کاری  و نگهداری باغ  و باغچه ویلایی شما توسط کارشناسان و کاربلد های منطقه.

شما می توانید ضمن مشاهده پروفایل کاربلد ها و انتخاب گیاه پزشک یا کارشناس مرتبط و دریافت مشاوره ،  نسبت به دریافت نسخه مربوط به  نهاده مورد  نیاز اقدام و از ویلاس مارکت تهیه نمایید.

پارسا

مهارت : خدمات گیاه پزشکی

کد کاربلد : A-1131

0/5

خدمات کشاورزی سبز رایا

مهارت : خدمات گیاه پزشکی

کد کاربلد : A-1126

0/5

خسروی

مهارت : خدمات گیاه پزشکی

کد کاربلد : A-1168

0/5

خدمات کشاورزی سبز رایا

مهارت : کارشناس کشاورزی

کد کاربلد : A-1126

0/5

پارسا

مهارت : کارشناس کشاورزی

کد کاربلد : A-1131

0/5

خدمات کشاورزی گیاهبان

مهارت : کارشناس کشاورزی

کد کاربلد : A-1155

0/5

خسروی

مهارت : کارشناس کشاورزی

کد کاربلد : A-1168

0/5

رضا خرمی

مهارت : نهال کاری

کد کاربلد : A-1102

0/5

رضا خرمی

مهارت : هرس و پیوند

کد کاربلد : A-1102

0/5

پارسا

مهارت : هرس و پیوند

کد کاربلد : A-1131

0/5

رضا خرمی

مهارت : سمپاشی

کد کاربلد : A-1102

0/5

رضا حسینی

مهارت : سمپاشی

کد کاربلد : A-1225

0/5

پارسا

مهارت : کوددهی و سمپاشی

کد کاربلد : A-1131

0/5

خسروی

مهارت : کوددهی و سمپاشی

کد کاربلد : A-1168

0/5

رضا خرمی

مهارت : آبیاری و آبرسانی

کد کاربلد : A-1102

0/5

یاسر خلیلی

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1189

0/5

خسروی

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1168

0/5

جهانگیری

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1171

0/5

برزگر

مهارت : چمن مصنوعی

کد کاربلد : A-1224

0/5

بارلی

مهارت : چمن مصنوعی

کد کاربلد : A-1222

0/5

رضا خرمی

مهارت : نگهداری باغ

کد کاربلد : A-1102

0/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید . 

chat