ویلاس

خدمات باغبانی و فضای سبز کیلان - سرويس کار

باغبانی و فضای سبز

کارشناسی  می کنیم  / به انتخاب شما تامین مواد و نهاده می کنیم / اجرا می کنیم!

ارائه کلیه خدمات کارشناسی و اجرا در زمینه کشاورزی و باغبانی و فضای سبز و گل کاری  و نگهداری باغ  و باغچه ویلایی شما توسط کارشناسان و کاربلد های منطقه.

شما می توانید ضمن مشاهده پروفایل کاربلد ها و انتخاب گیاه پزشک یا کارشناس مرتبط و دریافت مشاوره ،  نسبت به دریافت نسخه مربوط به  نهاده مورد  نیاز اقدام و از ویلاس مارکت تهیه نمایید.

مصطفی غلامی

مهارت : نهال کاری

کد کاربلد : A-1255

0/5

حسین محمد قلی

مهارت : نهال کاری

کد کاربلد : A-1112

0/5

رضا خرمی

مهارت : هرس و پیوند

کد کاربلد : A-1102

0/5

مصطفی غلامی

مهارت : هرس و پیوند

کد کاربلد : A-1255

0/5

رضا خرمی

مهارت : سمپاشی

کد کاربلد : A-1102

0/5

رضا حسینی

مهارت : سمپاشی

کد کاربلد : A-1225

0/5

نجفی

مهارت : بیل زنی و علف زنی

کد کاربلد : A-1184

0/5

مصطفی غلامی

مهارت : علف زنی

کد کاربلد : A-1255

0/5

رضا خرمی

مهارت : آبیاری و آبرسانی

کد کاربلد : A-1102

0/5

جهانگیری

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1171

0/5

یاسر خلیلی

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1189

0/5

بارلی

مهارت : چمن مصنوعی

کد کاربلد : A-1222

0/5

برزگر

مهارت : چمن مصنوعی

کد کاربلد : A-1224

0/5

مصطفی غلامی

مهارت : چمن کاری وگل کاری

کد کاربلد : A-1255

0/5

رضا خرمی

مهارت : نگهداری باغ

کد کاربلد : A-1102

0/5

نجفی

مهارت : نگهداری باغ

کد کاربلد : A-1184

0/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید . 

chat