ویلاس

تعرفه خدمات - سرويس کار

تعرفه خدمات ویلاس

با توجه به نوسانات قیمت و شرایط بازار تعرفه جنبه اطلاع رسانی داشته و مبنای قیمت  با توجه به نوع کار و محل انجام  بر اساس توافق با کاربلد خواهد بود.

 

جهت مشاهده تعرفه خدمت مورد نظر ابتدا دسته اصلی خدمت خود را انتخاب کنید و از منو بازشونده تعرفه هارا بر اساس دسته بندی مشاهده نمایید!  

قیمت خدمات باغبانی :

 • قیمت تعویض گلدان به همراه خاک(هر عدد گلدان کوچک یا متوسط) 20,000 الی 40,000 تومان
 • قیمت تعویض گلدان به همراه خاک(هر عدد گلدان بزرگ) 50,000 الی 80,000 تومان
 • قیمت قلمه زدن انواع گل و گیاه توافقی
 • قیمت سم پاشی گیاه به ازای هر گلدان 20,000 الی 40,000 تومان
 • قیمت آسیب شناسی و رفع آسیب گلدان توافقی
 • قیمت کوددهی و تعویض خاک باغچه (متر مربع) 35,000 الی 33,000 تومان
 • قیمت هرس باغچه(متر مربع) 90,000 الی 160,000 تومان
 • قیمت سم پاشی باغچه(متر مربع) 30,000 الی 60,000 تومان
 • قیمت آسیب شناسی و رفع آسیب باغچه و باغ توافقی

قیمت سمپاشی :

 • قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ کمتر از100متر) 250,000 الی 395,000 تومان
 • قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ بین100تا300 متر) 285,000 الی 490,000 تومان
 • قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ کمتر از 100 متر) 285,000 الی 425,000 تومان
 • قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ بین 100 تا 300 متر) 275,000 الی 590,000 تومان
 • قیمت سمپاشی ساس (متراژ کمتر از 100 متر) 650,000 الی 950,000 تومان
 • قیمت سمپاشی ساس (متراژ بین 100تا 300 متر) 800,000 الی 1,800,000 تومان
 • قیمت سمپاشی مورچه(متراژ کمتر از 100 متر) 295,000 الی 390,000 تومان
 • قیمت سمپاشی مورچه(متراژ بین100 تا 300 متر) 325,000 الی 520,000 تومان
 • قیمت سمپاشی مگس(متراژ کمتر از 100متر) 270,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت سمپاشی مگس(متراژ بین100تا 300 متر) 330,000 الی 520,000 تومان
 • قیمت سمپاشی پشه(متراژ کمتر از 100 متر) 180,000 الی 270,000 تومان
 • قیمت سمپاشی پشه(متراژ بین 100 تا 300 متر) 230,000 الی 470,000 تومان
 • قیمت سمپاشی کک و شپش(متراژ کمتر از 100 متر) 330,000 الی 455,000 تومان
 • قیمت سمپاشی کک و شپش(متراژ بین 100 تا 300 متر) 350,000 الی 580,000 تومان
 • قیمت سمپاشی کنه و مایت(متراژ کمتر از 100 متر) 300,000 الی 425,000 تومان
 • قیمت سمپاشی کنه و مایت(متراژ بین 100 تا 300 متر) 370,000 الی 465,000 تومان
 • قیمت سمپاشی موریانه توافقی
 • قیمت سمپاشی و طعمه گذاری موش توافقی
 • قیمت سمپاشی کل ساختمان، مشاعات و برج های مسکونی(با تخفیف ویژه) توافقی
 • قیمت قیمت سمپاشی مرحله دوم(در صورت نیاز) 250,000 الی 390,000 تومان

– نظافت ویلا

– نظافت خانه

قیمت خانه تکانی عید :

 • قیمت آقای زبر و زرنگ برای خونه تکونی.(خانه تکونی ۸ ساعته آقا) 305,000 تومان
 • قیمت خانم همه فن حریف برای خونه تکونی.(خانه تکونی ۸ ساعته خانم) 320,000 تومان
 • قیمت شسشتوی سقف آشپزخانه(مخصوص کاربلد آقا) 50,000 تومان
 • قیمت شستشوی فرش و مبل ها با شامپو(مخصوص کاربلد آقا)  30,000 تومان
 • قیمت مبل ها مثل دست گل تمیز بشه.(خشکشویی کامل یک دست مبل 8 نفره با دستگاه) 300,000 تومان
 • قیمت فرش ها مثل روز اول تمیز بشه.(شستشوی فرش ها توسط قالیشویی) توافقی
 • قیمت پرده ها تمیز و شق و رق بشن.(باز و بست و شستشوی پرده ها توسط اتوشویی) توافقی

 

قیمت نظافت منزل :

 • قیمت کاربلد نظافتچی آقا 4 ساعته 230,000 تومان
 • قیمت هر ساعت اضافه کاربلد نظافتچی آقا 30,000 تومان
 • قیمت کاربلد نظافتچی خانم 4 ساعته 270,000 تومان
 • قیمت هر ساعت اضافه کاربلد نظافتچی خانم 30,000 تومان
 • قیمت کاربلد نظافتچی ویژه آقا 4 ساعته 270,000 تومان
 • قیمت هر ساعت اضافه کاربلد نظافتچی ویژه آقا 50,000 تومان
 • قیمت کاربلد نظافتچی ویژه خانم 4 ساعته 300,000 تومان
 • قیمت هر ساعت اضافه کاربلد نظافتچی ویژه خانم 50,000 تومان
 • قیمت شسشتوی سقف آشپزخانه(مخصوص کاربلدان آقا) 50,000 تومان
 • قیمت شستشوی فرش و مبل ها با شامپو(مخصوص کاربلدان آقا) 50,000 تومان

 

– ضد عفونی و سمپاشی

قیمت سمپاشی :

 • قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ کمتر از100متر) 250,000 الی 395,000 تومان
 • قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ بین100تا300 متر) 285,000 الی 490,000 تومان
 • قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ کمتر از 100 متر) 285,000 الی 425,000 تومان
 • قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ بین 100 تا 300 متر) 275,000 الی 590,000 تومان
 • قیمت سمپاشی ساس (متراژ کمتر از 100 متر) 650,000 الی 950,000 تومان
 • قیمت سمپاشی ساس (متراژ بین 100تا 300 متر) 800,000 الی 1,800,000 تومان
 • قیمت سمپاشی مورچه(متراژ کمتر از 100 متر) 295,000 الی 390,000 تومان
 • قیمت سمپاشی مورچه(متراژ بین100 تا 300 متر) 325,000 الی 520,000 تومان
 • قیمت سمپاشی مگس(متراژ کمتر از 100متر) 270,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت سمپاشی مگس(متراژ بین100تا 300 متر) 330,000 الی 520,000 تومان
 • قیمت سمپاشی پشه(متراژ کمتر از 100 متر) 180,000 الی 270,000 تومان
 • قیمت سمپاشی پشه(متراژ بین 100 تا 300 متر) 230,000 الی 470,000 تومان
 • قیمت سمپاشی کک و شپش(متراژ کمتر از 100 متر) 330,000 الی 455,000 تومان
 • قیمت سمپاشی کک و شپش(متراژ بین 100 تا 300 متر) 350,000 الی 580,000 تومان
 • قیمت سمپاشی کنه و مایت(متراژ کمتر از 100 متر) 300,000 الی 425,000 تومان
 • قیمت سمپاشی کنه و مایت(متراژ بین 100 تا 300 متر) 370,000 الی 465,000 تومان
 • قیمت سمپاشی موریانه توافقی
 • قیمت سمپاشی و طعمه گذاری موش توافقی
 • قیمت سمپاشی کل ساختمان، مشاعات و برج های مسکونی(با تخفیف ویژه) توافقی
 • قیمت قیمت سمپاشی مرحله دوم(در صورت نیاز) 250,000 الی 390,000 تومان

 

– خشکشویی و اتوشویی

قیمت خشکشویی لباس :

 • قیمت خشکشویی و اتو کت و شلوار 60,000 تومان
 • قیمت اتو کشی کت و شلوار 35,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو شلوار پارچه ای 20,000 تومان
 • قیمت اتو کشی شلوار پارچه ای 14,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو شلوار جین و کتان 22,000 تومان
 • قیمت اتو کشی شلوار جین و کتان 15,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو کت تک 40,000 تومان
 • قیمت اتو کشی کت تک 20,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو پیراهن یا شومیز 20,000 تومان
 • قیمت اتو کشی پیراهن یا شومیز 14,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو مانتو معمولی 35,000 تومان
 • قیمت اتو کشی مانتو معمولی 20,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو مانتو مجلسی 100,000 تومان
 • قیمت اتو کشی مانتو مجلسی 50,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو دامن ساده 30,000 تومان
 • قیمت اتو کشی دامن ساده 20,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو شال و روسری 20,000 تومان
 • قیمت اتو کشی شال و روسری 12,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو کاپشن- اورکت 50,000 تومان
 • قیمت اتو کاپشن- اورکت 20,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو پالتو- بارانی 70,000 تومان
 • قیمت اتو پالتو- بارانی 25,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو ژاکت-پلیور 30,000 تومان
 • قیمت اتو ژاکت-پلیور 20,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو چادر زنانه 30,000 تومان
 • قیمت اتو چادر زنانه 20,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو پتو دو نفره 60,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو پتو یک نفره 50,000 تومان
 • قیمت خشکشویی و اتو رو فرشی 50,000 الی 70,000 تومان

 

– شستشو پرده

قیمت شستشوی پرده :

 • قیمت شستشو و اطوی انواع پرده آستر و حریر(متر مربع) 10,500 الی 14,000 تومان
 • قیمت شستشو و اطوی انواع پرده با پارچه های ضخیم(متر مربع) 18,000 الی 43,000 تومان
 • قیمت شستشو و اطوی انواع پرده زبرا با عرض 1/5(متری) 125,000 الی 155,000 تومان
 • قیمت شستشو و اطوی انواع پرده زبرا با عرض 2(متری) 125,000 الی 190,000 تومان
 • قیمت شستشو و اطوی انواع پرده زبرا با عرض 2 متر به بالا(متری) 155,000 الی 295,000 تومان
 • قیمت تعمیرات پرده توافقی

 

– قالیشویی و رفوگری

قیمت قالیشویی :

 • قیمت قالیشویی و شستشوی فرش ماشینی (متر مربع) 16,000 تومان
 • قیمت قالیشویی و شستشوی فرش دستباف (متر مربع) 21,000 تومان
 • قیمت قالیشویی و اعلاء شویی فرش ماشینی (متر مربع) 28,000 تومان
 • قیمت قایشویی و اعلاء شویی فرش دستباف (متر مربع) 34,000 الی 45,000 تومان
 • قیمت قالیشویی و شستشوی فرش گل ابریشم دستبافت متری 80,000 تومان
 • قیمت قالیشویی و شستشوی موکت جدا از زمین(متر مربع) 10,000 تومان
 • قیمت قالیشویی و خشکشویی فرش ماشینی در محل (متر مربع) 24,000 تومان
 • قیمت قالیشویی و خشکشویی فرش دستباف در محل (متر مربع) 30,000 تومان
 • قیمت موکت شویی و خشکشویی موکت در محل (متراژ کمتر از 50 متر هر متر مربع) 500,000 تومان
 • قیمت موکت شویی و خشکشویی موکت در محل (متراژ بیشتر از 50 متر هر نتر مربع) 10,000 تومان
 • قیمت موکت شویی و خشکشویی موکت در محل پله هر عدد 30,000 تومان
 • قیمت موکت شویی و اعلاء شویی موکت جدا از زمین(متر مربع) توافقی
 • قیمت قالیشویی و شستشوی قالیچه و کناره توافقی
 • قیمت رفوگری فرش و ترمیم(متر مربع) توافقی
 • قیمت لکه برداری فرش(متر مربع) توافقی
 • قیمت خشکشویی چمن مصنوعی زیر ۵۰ متر متری 15,000 تومان
 • قیمت خشکشویی تاتامی هر قطعه زیر ۵۰ عدد هر عدد 10,000 تومان
 • قیمت سرویس حمل فرش 35,000 تومان

 

– مبل شویی وتعمیرات مبل

قیمت مبل شویی :

 • قیمت شستشوی مبل ۷ نفره راحتی 000 تا 500.000 تومان
 • قیمت شستشوی مبل ۷ نفره کلاسیک 000 تا 500.000 تومان
 • نرخ شستشوی مبل نه نفره 000 تا 700.000 تومان
 • شستشوی مبل تک نفره 000 تا 250.000 تومان
 • هزینه شستشوی صندلی نهار خوری (هر عدد)        000 تا 35.000 تومان
 • اجرت شستشوی مبل تختخوابشو تک نفره 000 تا 250.000 تومان
 • اجرت شستن مبل تختخوابشو دو نفره     000 تا 300.000 تومان
 • اجرت شستشوی مبل تختخوابشو سه نفره 000 تا 300.000 تومان
 • قیمت شستن خوش خواب تک نفره       000 تومان
 • قیمت شستن خوش خواب دونفره         000 تومان
 • شستشوی کوسن یا بالشتک    000 تا 15.000 تومان
 • اجرت شستن تشک دوبل 000 تا 25.000 تومان
 • هزینه ایاب و ذهاب متخصص 000 تا 100.000 تومان

 

– نظافت استخر

قیمت شستشوی استخر :

 • قیمت نظافت استخر با جارو برقی استخری تا 50متر مربع 500,000 الی 1,300,000 تومان
 • قیمت نظافت استخر با جارو برقی استخری بین 50 تا 100متر مربع 950,000 الی 1,800,000 تومان
 • قیمت نظافت استخر با جارو برقی استخری بالای 100متر مربع توافقی
 • قیمت نظافت استخر به وسیله واتر جت و اسید شویی تا 50متر مربع 1,900,000 الی 3,100,000 تومان
 • قیمت نظافت استخر به وسیله واتر جت و اسید شویی بین 50 تا 100متر مربع 2,300,000 الی 5,300,000 تومان
 • قیمت نظافت استخر به وسیله واتر جت و اسید شویی بالای 100متر مربع توافقی

– کارگر ساده

– کارگر بنایی

– کارگر کشاورزی

– کارگر باغبان

– سرکارگر ساختمانی

– سرکارگر کشاورزی

– یخچال و فریزر

قیمت تعمیر یخچال :

 • قیمت شارژ گاز یخچال و فریزر ایرانی(با احتساب پول گاز) 400,000 الی 750,000 تومان
 • قیمت شارژ گاز یخچال و فریزر خارجی(با احتساب پول گاز) 450,000 الی 800,000 تومان
 • قیمت شارژگاز ساید بای ساید(با احتساب پول گاز) 450,000 الی 850,000 تومان
 • قیمت نشت یابی و رفع نشت یخچال و فریزر 14,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت شستشوی کامل مدار یخچال و فریزر 90,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت تعویض ترموستات یخچال و فریزر 120,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض ترموستات هوایی خارجی یخچال و فریزر 130,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض فن موتور یخچال و فریزر 130,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض فن داخل سرامیکی یخچال و فریزر 130,000 الی 195,000 تومان
 • قیمت تعویض فن ساید بای ساید 140,000 الی 230,000 تومان
 • قیمت عیب یابی و رفع عیب فن یخچال و فریزر 110,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت تعمیر برد یخچال و فریزر 400,000 الی 1,000,000 تومان
 • قیمت تعمیر یخساز ساید بای ساید 250,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت تعمیر آبسردکن یخچال 150,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت برطرف کردن آبریزی یخچال و فریزر 80,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت تعویض لاستیک درب یخچال ایرانی 140,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعویض لاستیک درب یخچال خارجی 180,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت رگلاژ درب یخچال و فریزر 90,000 الی 160,000 تومان
 • قیمت تاب گیری درب یخچال و فریزر 90,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت جابه جایی درب یخچال ساید بای ساید 120,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض لولا و بوش درب یخچال 100,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت سرویس راه آب یخچال و فریزر 100,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت تعویض کمپرسور به همراه شارژ گاز یخچال و فریزر 350,000 الی 600,000 تومان
 • قیمت تعویض رله و اورلود یا خازن یخچال و فریزر 100,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض سنسور دیفراست یخچال و فریزر 130,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض ترمو فیوز یخچال و فریزر 120,000 الی 190,000 تومان
 • قیمت تعویض هیتر کف یخچال و فریزر 120,000 تومان
 • قیمت تعویض هیتر اواپراتور ایرانی یخچال و فریزر 110,000 الی 160,000 تومان
 • قیمت تعویض هیتر اواپراتور خارجی یخچال و فریزر 140,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض موتور دمپر یخچال و فریزر 90,000 الی 160,000 تومان
 • قیمت تعویض مگنت یخچال و فریزر 80,000 الی 150,000 تومان

 

– ظرفشویی

قیمت تعمیر ماشین ظرفشویی :

 • قیمت تعمیر و تعویض موتور ماشین ظرفشویی 300,000 الی 500,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض المنت ماشین ظرفشویی 200,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت تعویض پمپ تخلیه ماشین ظرفشویی 200,000 الی 370,000 تومان
 • قیمت تعویض چاهک ماشین ظرفشویی 220,000 الی 420,000 تومان
 • قیمت سرویس چاهک ماشین ظرفشویی 130,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعویض آکوا استاپ ماشین ظرفشویی 270,000 الی 390,000 تومان
 • قیمت تعویض شیربرقی ماشین ظرفشویی 120,000 الی 270,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض برد ماشین ظرفشویی 250,000 الی 600,000 تومان
 • قیمت تعویض سنسور ماشین ظرفشویی 130,000 الی 280,000 تومان
 • قیمت تعویض موتور ساعت ماشین ظرفشویی 190,000 الی 400,000 تومان
 • قیمت نشت یابی و رفع آبریزی از درب جلو ماشین ظرفشویی 130,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت نشت یابی و رفع آبریزی از داخل ماشین ظرفشویی 300,000 الی 500,000 تومان
 • قیمت جرم گیری ماشین ظرفشویی 140,000 الی 200,000 تومان

 

– لباس شویی

قیمت تعمیر ماشین لباسشویی :

 • قیمت تعویض فیلتر ماشین لباسشویی به همراه جرمگیری و شستشو 120,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت تعمیر تایمر مکانیکی ماشین لباسشویی 400,000 الی 1,000,000 تومان
 • قیمت تعمیر تایمر الکترونیکی ماشین لباسشویی 450,000 الی 1,900,000 تومان
 • قیمت تعویض لاستیک درب ماشین لباسشویی 130,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت تعویض کمک فنر ماشین لباسشویی 165,000 الی 290,000 تومان
 • قیمت تعمیر یا تعویض هیدرو استارت ماشین لباسشویی 175,000 الی 400,000 تومان
 • قیمت تعویض شیر برقی ماشین لباسشویی 155,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعویض میکرو سوییچ ماشین لباسشویی 190,000 الی 500,000 تومان
 • قیمت تعویض موتور ماشین لباسشویی 180,000 الی 320,000 تومان
 • قیمت تعویض دیگ ماشین لباسشویی 500,000 الی 850,000 تومان
 • قیمت تعویض خرطومی ماشین لباسشویی 130,000 الی 220,000 تومان
 • قیمت تعویض پمپ تخلیه ماشین لباسشویی 200,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت تعمیر صفحه دیجیتالی ماشین لباسشویی 150,000 الی 230,000 تومان
 • قیمت تعویض المنت ماشین لباسشویی 130,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعویض سنسور ماشین لباسشویی 120,000 الی 200,000 تومان

 

– فر برقی و گازی

قیمت تعمیر فر :

 • قیمت تعویض شیشه فر 100,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت تعویض سیم برق فر برقی 120,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض شاستی روشن خاموش کن یا لامپ و… 100,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعمیر یا تعویض ترموکوپل فر گازی 80,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض موتور جوجه گردان فر برقی 100,000 الی 250,000 تومان

 

– مایکروویو

قیمت تعمیر مایکروویو :

 • قیمت تعویض لامپ مگنتران مایکروویو 120,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض ترانس های ولتاژ مایکروویو 140,000 الی 240,000 تومان
 • قیمت تعویض ورق نسوز مایکروویو 110,000 الی 190,000 تومان
 • قیمت تعویض موتور صفحه گردون مایکروویو 110,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت تعویض المنت مایکروویو 120,000 الی 220,000 تومان
 • قیمت تعویض ترموستات مایکروویو 120,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض برد مایکروویو 140,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعمیر برد مایکروویو 350,000 الی 1,000,000 تومان
 • قیمت تعویض میکروسوئیچ مایکروویو 120,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت تعویض دیود مایکروویو 120,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت نصب مایکروویو 100,000 الی 150,000 تومان

 

– هود

– گاز

– باربیکیو

– جاروبرقی

قیمت تعمیر جاروبرقی :

 • قیمت تعمیر و تعویض موتور جاروبرقی 400,000 الی 600,000 تومان
 • قیمت تعویض ذغال جاروبرقی 100,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت تعویض سیم جمع کن جاروبرقی 300,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت تعمیر سیم جمع کن جاروبرقی 200,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت سرویس کامل جاروبرقی 250,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت تعویض لوله خرطومی جاروبرقی 300,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض دسته جاروبرقی 250,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض شاستی روشن خاموش کن جاروبرقی 200,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت تعویض قاب و بدنه جاروبرقی 550,000 الی 800,000 تومان

 

– تلوزیون

قیمت تعمیر تلویزیون :

 • قیمت اتصال تلویزیون به سایر دستگاه های صوتی و تصویری 70,000 الی 120,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض برد تلویزیون 250,000 الی 500,000 تومان
 • قیمت تعویض پنل تلویزیون 200,000 الی 400,000 تومان
 • قیمت تعویض اسپیکر تلویزیون 180,000 الی 270,000 تومان
 • قیمت تعویض پاور تلویزیون 200,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت تعمیرات تخصصی توافقی

 

– سیستم های صوتی

– سینما خانگی

قیمت تعمیر سینمای خانگی :

 • قیمت تعمیر و تعویض اوپتیک ساندبار 180,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض رام ساندبار 220,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت تعمیر مدار AGC ساندبار 300,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت شستشوی لنز ساندبار 160,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعویض ای سی خرچنگی ساندبار 500,000 الی 700,000 تومان

خدمات مشاوره :

– کسب و کار

– حقوقی

– مالیاتی

– بیمه ای

– اتباع

– خانواده

فنی و حرفه ای :

– تعمیرات موبایل

– برق کشی

– لوله کشی

– کامپیوتر

– برق خورشیدی

– تاسیسات و پکیج

– مکانیک و برق خودرو

ورزشی و هنری :

– خیاطی و گلدوزی

– نقاشی و طراحی

– آشپزی

– بافندگی

– موسیقی

– خوش نویسی

– آمادگی جسمانی

– بدنسازی

– یوگا

– ایروبیک

دروس آموزش رسمی :

– ابتدایی

– سیکل اول

– سیکل دوم

زبان و کامپیوتر :

– زبان خارجی

– نرم افزار

– برنامه نویسی

– کارشناس تاسیسات

سرمایشی :

– کولر گازی

تعمیر کولر گازی :

 • قیمت سرویس کامل کولر گازی 250,000 الی 370,000 تومان
 • قیمت نصب پایه دیواری یونیت خارجی 120,000 الی 185,000 تومان
 • قیمت نصب پایه زمینی 90,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت داکت کشی(متری) 9,000 الی 11,000 تومان
 • قیمت نصب پنل کولرگازی (اواپراتور و کندانسور) 180,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت رفع نشتی گاز و وکیوم کامل 400,000 الی 750,000 تومان
 • قیمت شستشوی کامل مدار 185,000 الی 390,000 تومان
 • قیمت تعویض فیلتر درایر 95,000 الی 165,000 تومان
 • قیمت شارژ گازکامل (با هزینه گاز به ازای هر کیلو) 210,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت شارژ گاز(با هزینه گاز به ازای هر کیلو) 210,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت رفع لرزش یونیت داخلی و خارجی 145,000 الی 285,000 تومان
 • قیمت تعویض قطعات یونیت داخلی 190,000 الی 360,000 تومان
 • قیمت تعویض برد الکترونیکی(بدون دمونتاژ) 155,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعویض بلوور یونیت داخلی 175,000 الی 280,000 تومان
 • قیمت تعویض ترانس برد 145,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعویض سنسور یونیت داخلی 155,000 الی 270,000 تومان
 • قیمت تعویض شیر برقی 310,000 الی 410,000 تومان
 • قیمت تعویض کمپرسور 190,000 الی 500,000 تومان
 • قیمت تعویض کنتاکتور 130,000 الی 240,000 تومان
 • قیمت تعویض لوله مویی 130,000 الی 320,000 تومان
 • قیمت تعویض شیر و مهره رفت یا برگشت 145,000 الی 210,000 تومان
 • قیمت لوله کشی مسی(متری) 40,000 الی 55,000 تومان
 • قیمت نصب فیوز مینیاتوری 70,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت کابل کشی(متری) 12,000 الی 20,000 تومان
 • قیمت شارژ روغن کمپرسور(هر لیتر) 120,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت تعویض روغن کمپرسور(هر لیتر) 120,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت تخلیه آب درین 130,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت تعویض خازن 110,000 الی 190,000 تومان

– اسپیلت

– کولر آبی

– تهویه مطبوع

– فن کوئل

– پنکه

تاسیسات :

– لوله کشی آب

قیمت لوله کشی ساختمان :

 • قیمت لوله کشی آب کمتر از 10 متر 220,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت لوله کشی آب و شوفاژ لوله 5 لایه(متر طول) 18,000 الی 28,000 تومان
 • قیمت لوله کشی آب لوله سبز(متر طول) 17,000 الی 25,000 تومان
 • قیمت لوله کشی آب با لوله سایز 1/2(متر طول) 17,000 الی 25,000 تومان
 • قیمت لوله کشی آب با لوله سایز 25(متر طول) 20,000 الی 29,000 تومان
 • قیمت لوله کشی آب با سایز یک اینچ(موتورخانه ای) 20,000 الی 28,000 تومان
 • قیمت تخریب محیط مورد نظر جهت لوله کشی توافقی

 

– لوله کشی فاضلاب

قیمت لوله کشی فاضلاب :

 • قیمت لوله کشی فاظلاب سایز 50به همراه تخریب(متری) 70,000 الی 100,000 تومان
 • قیمت لوله کشی فاضلاب سایز 50 روکار(متری) 18,000 الی 30,000 تومان
 • قیمت لوله کشی فاضلاب سایز 60 به همراه تخریب(متری) 85,000 الی 115,000 تومان
 • قیمت لوله کشی فاضلاب سایز60 روکار (متری) 23,000 الی 35,000 تومان
 • قیمت لوله کشی فاضلاب سایز 75به همراه تخریب(متری) 100,000 الی 125,000 تومان
 • قیمت لوله کشی فاضلاب سایز 75 روکار (متری) 28,000 الی 40,000 تومان
 • قیمت لوبه کشی سایز 90 به بالا توافقی

– لوله کشی گاز

قیمت لوله کشی گاز :

 • قیمت لوله کشی گاز(متری) 25,000 الی 45,000 تومان
 • قیمت لوله کشی گاز کمتر از 10 متر 300,000 الی 650,000 تومان
 • قیمت جابجایی لوله کشی گاز توافقی

– نصب شیر آلات

قیمت نصب شیرآلات :

 • قیمت نصب شیر دستشویی و حمام 65,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت نصب شیر روشویی و سیفون 75,000 الی 95,000 تومان
 • قیمت نصب شیر ظرفشویی و سیفون 85,000 الی 110,000 تومان
 • قیمت نصب شیر ماشین لباسشویی/ظرفشویی 65,000 الی 110,000 تومان
 • قیمت نصب سیفون 45,000 الی 65,000 تومان
 • قیمت نصب شیر فلکه 55,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت نصب علم دوش/یونیکا حمام 90,000 الی 115,000 تومان
 • قیمت نصب سینک ظرفشویی 110,000 الی 155,000 تومان
 • قیمت نصب سینک ظرفشویی و سیفون 100,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت تعویض مغزی شیر 45,000 الی 65,000 تومان

– فلاش تانک

قیمت تعمیر فلاش تانک :

 • قیمت نصب فلاش تانک روکار 110,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت نصب فلاش تانک توکار 200,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعویض شناور فلاش تانک 55,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت آب بندی فلاش تانک 60,000 الی 80,000 تومان
 • قیمت عیب یابی و تعمیر فلاش تانک 70,000 الی 110,000 تومان

– توالت فرنگی

قیمت نصب توالت فرنگی :

 • قیمت نصب توالت فرنگی یک تکه 120,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت نصب توالت فرنگی دو تکه 130,000 الی 190,000 تومان
 • قیمت تنظیم فلوتر سرویس فرنگی 65,000 الی 95,000 تومان
 • قیمت آب بندی 60,000 الی 80,000 تومان
 • قیمت عیب یابی و تعمیر 70,000 الی 110,000 تومان

– سینک

قیمت نصب سینک ظرفشویی :

 • قیمت نصب سینک ظرفشویی روکار 85,000 الی 120,000 تومان
 • قیمت نصب سینک ظرفشویی و سیفون 110,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت نصب سینک ظرفشویی و شیرآلات و سیفون و متعلقات جانبی 150,000 الی 240,000 تومان
 • قیمت نصب شیر ظرفشویی و سیفون 85,000 الی 110,000 تومان
 • قیمت نصب سینک ظرفشویی توکار (بدون برش ام دی اف و صفحه) 200,000 الی 290,000 تومان
 • قیمت نصب سینک ظرفشویی توکار (به همراه برش ام دی اف و صفحه) 280,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت نصب متعلقات سینک(جای قاشقی، جای مایعی و …) 50,000 الی 95,000 تومان
 • قیمت تعویض سیفون 55,000 الی 95,000 تومان

– روشویی

قیمت نصب روشویی :

 • قیمت نصب روشویی معمولی(پایه دار) 110,000 الی 160,000 تومان
 • قیمت نصب روشویی کابین دار(کابینتی) 130,000 الی 190,000 تومان
 • قیمت نصب آینه و سایر متعلقات 70,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت نصب شیر و سیفون روشویی 60,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت نصب روشویی کابینت دار و متعلقات(شیر، آینه و …) 140,000 الی 220,000 تومان
 • قیمت نصب روشویی شیشه ای توافقی

– لوله باز کنی

قیمت لوله بازکنی :

 • قیمت لوله بازکنی و فنر زدن(از یک تا 15 متر) 170,000 الی 235,000 تومان
 • قیمت لوله بازکنی و فنر زدن(طول بیش از 15 متر) 230,000 الی 360,000 تومان
 • قیمت فنر زدن بیش از یک بار 130,000 تومان
 • قیمت تخلیه چاه با تانکر 500,000 الی 1,000,000 تومان
 • قیمت تخلیه و لایروبی چاه 700,000 الی 3,000,000 تومان
 • قیمت خارج کردن وسایل از چاه 160,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت رفع بوی بد چاه توافقی

– منبع ذخیره گاز

– تخلیه چاه

قیمت تخلیه چاه :

 • قیمت تخلیه چاه با تانکر 500,000 الی 1,000,000 تومان
 • قیمت تخلیه و لایروبی چاه 700,000 الی 3,000,000 تومان
 • قیمت خارج کردن وسایل 160,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت رفع بوی بد چاه توافقی
 • یمت تخلیه و لایروبی چاه 700,000 الی 3,000,000 تومان

برق و الکترونیک :

– سیم کشی برق

– آیفون تصویری و صوتی

– آنتن تلوزیون ومرکزی

– روشنایی و نور پردازی

– درب اتوماتیک

قیمت نصب و تعمیر درب اتوماتیک :

 • قیمت نصب و راه اندازی کامل درب های اتوماتیک جکی، بازویی یا لولایی(به همراه سیم کشی) 500,000 الی 770,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی کامل درب های اتوماتیک ریلی( به همراه سیم کشی) 530,000 الی 830,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی کامل درب های اتوماتیک کرکره ای(هر متر) 55,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی دستگاه کنترل تردد 200,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت کددهی یا تگ(هر عدد) 60,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت اضافه کردن ریموت کنترل 60,000 الی 100,000 تومان
 • قیمت عیب یابی و رفع عیب درب اتوماتیک توافقی

– موتور برق

– تلفن ، اینترنت و دوربین

قیمت نصب دوربین مدار بسته :

 • قیمت نصب انواع دوربین مدار بسته تا ارتفاع 3 متر 90,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت نصب دوربین مدار بسته اسپید دام آنالوگ تا ارتفاع 3 متر 100,000 الی 160,000 تومان
 • قیمت نصب کاور و پایه به انضمام دوربین تا ارتفاع 3 متر 85,000 الی 115,000 تومان
 • قیمت نصب دوربین اسپید دام تحت شبکه تا ارتفاع 3 متر 85,000 الی 115,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی دستگاه DVR تا 8 کانال 95,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی دستگاه DVR تا 16 کانال 115,000 الی 230,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی دستگاه NVR تا 8 کانال 130,000 الی 190,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی دستگاه NVR تا 16 کانال 150,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت اجرای هر فقره Client انتقال تصویر بر روی کامپیوتر، تلفن همراه و تبلت برای یک نفر 110,000 الی 160,000 تومان
 • قیمت اجرای هر فقره Client انتقال تصویر بر روی کامپیوتر، تلفن همراه و تبلت برای هر نفر اضافه 95,000 تومان
 • قیمت نصب رک تا 7 یونیت تا ارتفاع 3 متر 85,000 الی 180,000 تومان
 • قیمت نصب انواع دستگاه محافظ و پشتیبان(UPS، CPS و …) 170,000 الی 290,000 تومان
 • قیمت نصب تجهیزات جانبی( نظیر میکروفن، دستگاه اعلام ضد سرقت، تلفن کننده و …) 80,000 الی 120,000 تومان
 • قیمت کابل کشی دوربین آنالوگ (متر طول) 4,500 الی 7,500 تومان
 • قیمت کابل کشی دوربین دیجیتال(متر طول) 4,000 الی 7,000 تومان
 • قیمت داکت کشی(متر طول) 7,000 الی 10,000 تومان
 • قیمت نصب براکت جهت LCD 115,000 الی 200,000 تومان

– دزدگیر

قیمت نصب و تعمیر دزدگیر اماکن :

 • قیمت نصب دزدگیر منزل و شرکت به همراه سیم کیشی(دو سنسور) 250,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت نصب دزدگیر منزل و شرکت به همراه سیم کشی دو سنسور به بالا(به ازای هر سنسور اضافه) 70,000 الی 90,000 تومان

– برق خورشیدی

 

گرمایشی :

– بخاری

قیمت تعمیر بخاری :

 • قیمت نصب بخاری گازی 100,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض پایه پیلوت بخاری گازی 300,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت سرویس کامل و شست و شوی برنر 130,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت تعمیر و تعویض بوبین بخاری گازی 150,000 الی 200,000 تومان

 

– آبگرمکن

– پکیچ

قیمت تعمیر پکیج :

 • قیمت سرویس دوره ای پکیج(با اسیدشویی) 300,000 الی 500,000 تومان
 • قیمت اسیدشویی کامل و رسوب زدایی 300,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت هواگیری هر رادیاتور پکیج 35,000 الی 70,000 تومان
 • قیمت تعویض پمپ پکیج 95,000 الی 185,000 تومان
 • قیمت عیب یابی و رفع عیب پکیج 100,000 الی 195,000 تومان
 • قیمت تعویض شير برقي یا دستي يا شير اتوماتيك پکیج 60,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت تنظیم شعله محفظه احتراق پکیج 150,000 الی 250,000 تومان
 • قیمت رفع نشتی و واشر بندی کامل پکیج 200,000 الی 300,000 تومان

 

قیمت نصب رادیاتور :

 • قیمت نصب هر رادیاتور 85,000 الی 110,000 تومان

قیمت لوله کشی پکیج :

 • قیمت لوله کشی پکیج و شوفاژ متراژ کمتر از 10 متر 220,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت لوله کشی پکیج و شوفاژ لوله 5 لایه(متر طول) 18,000 الی 28,000 تومان

قیمت نصب پکیج :

 • قیمت نصب پکیج دیواری 145,000 الی 235,000 تومان
 • قیمت نصب پکیج زمینی(بدون لوله کشی) 130,000 الی 190,000 تومان

– موتورخانه

قیمت تعمیر موتورخانه :

 • قیمت نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی تا ظرفیت 300 هزار کیلوکالری یک مرحله ای 200,000 الی 400,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی از 300 تا 800 هزار کیلوکالری دو مرحله ای 270,000 الی 380,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی 800 هزار کیلوکالری به بالا با تابلو کامل توافقی
 • قیمت تعویض منبع دوجداره یا کوئل دار تا 500 لیتر 440,000 الی 920,000 تومان
 • قیمت تعویض منبع انبساط پشت بام 180,000 الی 390,000 تومان
 • قیمت تعویض پمپ برگشت دیگ شوفاژ 170,000 الی 270,000 تومان
 • قیمت نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل 300 570,000 الی 1,600,000 تومان
 • قیمت نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل 400 670,000 الی 1,900,000 تومان
 • قیمت نصب دیگ چدنی شوفاژ مدل توربو 550,000 الی 1,850,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی مشعل گازوئیلی دو نازله با دمپر هوای مکانیکی تا ظرفیت 500 هزار 210,000 الی 480,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی مشعل گازی تک شیر با دمپر دستی تا ظرفیت 500 هزار 230,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت نصب و راه اندازی مشعل گازی و گازوئیلی با دمپر موتور برقی و تابلو برق 470,000 الی 1,100,000 تومان
 • قیمت نصب هر انشعاب کلکتور 180,000 الی 3,000,000 تومان
 • قیمت تعویض عقب 300دیگ به ازای هر پره 145,000 الی 290,000 تومان
 • قیمت تعویض عقب 400دیگ به ازای هر پره 170,000 الی 320,000 تومان
 • قیمت تعویض عقب توربودیگ به ازای هر پره 200,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت تعویض وسط 300 دیگ به ازای هر پره 210,000 الی 450,000 تومان
 • قیمت تعویض وسط 400 دیگ به ازای هر پره 250,000 الی 550,000 تومان
 • قیمت تعویض وسط توربودیگ به ازای هر پره 250,000 الی 600,000 تومان
 • قیمت سرویس و نگهداری موتورخانه(ماهیانه) 170,000 الی 430,000 تومان
 • قیمت سرویس و راه اندازی موتور خانه برای فصل سرما 170,000 الی 700,000 تومان

– شومینه

– گرمایش از کف

– آهنگری و جوشکاری

 

قیمت آهنگری :

 • قیمت آهنگری جوشکاری کمتر از یک ساعت 200,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت آهنگری و جوشکاری روزانه 450,000 الی 800,000 تومان

قیمت جوشکاری سیار :

 • قیمت جوشکاری کمتر از یک ساعت 200,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت جوشکاری روزانه 450,000 الی 800,000 تومان
 • قیمت جوشکاری اسکلت فلزی توافقی

تاسیسات استخر:

– فیلتراسیون

– تصفیه خانه

قیمت تعمیر استخر :

 • قیمت کارشناسی و براورد هزینه اجرا 150,000 تومان

– موتورخانه

تجهیزات باغبانی :

– پمپ آب

قیمت تعمیر پمپ :

 • قیمت نصب کامل پمپ آب و منبع بدون نیاز به کنده کاری 230,000 الی 430,000 تومان
 • قیمت نصب کامل پمپ آب و منبع با کنده کاری 310,000 الی 550,000 تومان
 • قیمت تعویض موتور پمپ آب 110,000 الی 190,000 تومان
 • قیمت شارژ منبع پمپ آب(تویوپ) 95,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت تعویض تویوپ پمپ آب 120,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت تعویض ست کنترل پمپ آب 90,000 الی 175,000 تومان
 • قیمت تعویض کاسه نمد بلبرینگ یک اسب توافقی
 • قیمت تعویض کاسه نمد بلبرینگ دو اسب توافقی
 • قیمت نصب منبع آب خانگی 200,000 الی 400,000 تومان

– علف زن

– سمپاش

– آبیاری تحت فشار

– تراکتور

– بیل بکو

– بیل مکانیکی

– مینی تراکتور

– علف زن

– چمن زن

– سمپاش

– چکش برقی

– موتور برق

– اینورتر

– پمپ آب

– پمپ باد

– بالابر

– داربست

– لجن کش

– فرز

– کارشناس طراحی و معماری

– ویلا

– استخر

– محوطه

– فضای سبز

– آلاچیق

– باربیکیو

– مبلمان فضای باز

– طراحی و ساخت درب و پنجره

– بازسازی کامل ویلا و محوطه

– نقشه برداری

– برگزاری مراسم در ویلا

قیمت آشپزی :

1)       قیمت اشپزی در ویلا , منزل یا محل کار به ازای پنج ساعت      400,000 تومان

2)       قیمت هر ساعت اضافه           100,000 تومان

3)       قیمت آشپزی برای مراسم و مهمانی های بیش از 10 نفر          توافقی

قیمت مهماندار خانم و آقا :

 • قیمت مهماندار پذیرایی روزانه(6 ساعته) 400,000 تومان
 • قیمت هر ساعت اضافه مهماندار پذیرایی 50,000 تومان
 • قیمت هزینه رفت و آمد (مخصوص سرویس های پس از ساعت 12 شب) 40,000 تومان

 

– خدمات ورزشی و سلامت

– اجاره دوچرخه و موتور برقی

– بالن سواری

– سوار کاری

– بیلیارد

– استخر

– خدمات پزشکی

قیمت ویزیت پزشک :

 • قیمت ویزیت پرستاری(علائم حیاتی- تست قند- تست فشار) 80,000 الی 100,000 تومان
 • قیمت ویزیت پزشک عمومی در محل 450,000 الی 500,000 تومان

 

– پرستاری

– آزمایش

– فیزیوتراپی

 

قیمت فیزیوتراپی :

 • قیمت فیزیوتراپی تک عضو در محل 350,000 تومان
 • قیمت فیزیوتراپی بیشتر از یک عضو در محل 450,000 تومان
 • قیمت فیزیوتراپی با لیزر پرتوان در محل 600,000 تومان

 

– تهیه دارو

– کارشناس ساختمان

– کاشی و سرامیک

– گچکاری

– عایق کاری و ایزوگام

قیمت ایزوگام :

1)       قیمت نصب ایزوگام زیر 10 متر مربع(با هزینه جنس) 600,000 الی 1,200,000 تومان

2)       قیمت نصب ایزوگام بین 10 تا 50 متر مربع(هر متر مربع با هزینه جنس)   60,000 الی 100,000 تومان

3)       قیمت نصب ایزوگام 50 متر مربع به بالا(هر متر مربع با هزینه جنس)        45,000 الی 75,000 تومان

 

– سنگ کاری و نما

– سیمان کاری

– دیوارچینی

– جدول گذاری و موزاییک

– کفپوش و کاعذ دیواری

– نقاشی داخلی و نما

قیمت نقاشی ساختمان :

 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ روغنی روی رنگ با مصالح(متر مربع) 37,000 الی 49,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ روغنی روی رنگ بدون مصالح(متر مربع) 30,000 الی 37,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ روغنی روی گچ با مصالح(متر مربع) 43,000 الی 55,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ روغنی روی گچ بدون مصالح(متر مربع) 40,000 الی 45,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک روی رنگ با مصالح(متر مربع) 35,000 الی 41,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک روی رنگ بدون مصالح(متر مربع) 30,000 الی 36,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک روی گچ با مصالح(متر مربع) 37,000 الی 46,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ پلاستیک روی گچ بدون مصالح(متر مربع) 29,000 الی 36,000 تومان
 • قیمت کنیتکس (متر مربع) 30,000 الی 38,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک روی رنگ با مصالح(متر مربع) 35,000 الی 43,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک روی رنگ بدون مصالح(متر مربع) 30,000 الی 36,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک روی گچ با مصالح(متر مربع) 35,000 الی 46,000 تومان
 • قیمت نقاشی ساختمان با رنگ اکریلیک روی گچ بدون مصالح(متر مربع) 30,000 الی 38,000 تومان
 • قیمت مولتی کالر(زیر کاری رنگ پلاستیک) با مصالح(متر مربع) 42,000 الی 53,000 تومان
 • قیمت مولتی کالر(زیر کاری رنگ روغن) با مصالح(متر مربع) 37,000 الی 50,000 تومان
 • قیمت اجرای بلکا با مصالح(متر مربع) 35,000 الی 45,000 تومان
 • قیمت رنگ کاری سطح چوبی توافقی
 • قیمت رنگ کاری سطوح آهنی توافقی
 • قیمت روغنی نرده های راه پله توافقی
 • قیمت ضد زنگ با تمیز کاری(متر مربع) 22,000 الی 40,000 تومان
 • قیمت خرده کاری توافقی

 

– کمد دیواری و کابینت

– نجاری

– در و پنجره

قیمت شیشه بری :

 • قیمت تعویض و نصب شیشه درب یا پنجره(متر مربع) 100,000 الی 500,000 تومان
 • قیمت برش شیشه برای نصب هواکش یا کانال کولر و… 100,000 الی 300,000 تومان
 • قیمت اجرای ابزار شیشه میز ناهار خوری یا کنسول و…(متر طول) 25,000 الی 50,000 تومان
 • قیمت ساخت و نصب آینه قاب دار و قدی(متر مربع) 200,000 الی 1,000,000 تومان
 • قیمت برش آینه به شکل منحنی یا لوزی و…(متر مربع) 300,000 الی 500,000 تومان
 • قیمت اجرای ابزار آینه(متر طول) 25,000 الی 50,000 تومان
 • قیمت نصب شیشه سکوریت(متر مربع) 200,000 الی 800,000 تومان
 • قیمت نصب شیشه دوجداره(متر مربع) 200,000 الی 500,000 تومان

قیمت رنگ آمیزی درب حیاط :

 • قیمت نقاشی و رنگ کاری انواع درب و پنجره 550,000 الی 1,500,000 تومان

 

– کلیدسازی

قیمت ساخت ریموت خودرو :

 • قیمت ساخت ریموت خودرو 80,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت ساخت کلید ماشین کد دار(سوئیچ کد دار) 150,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت ساخت کلید ماشین بدون کد دار 50,000 الی 130,000 تومان

– خدمات ناخن

– کوتاه کردن مو

– شینیون مو

– آرایش صورت

– اکستنشن مو

– اصلاح صورت و ابرو

– بافت مو

– اکستنشن مژه

– لیفت و لمینیت مژه

– اپیلاسیون

– براشینگ

– مش ، لایت ، بالیاژ و آمبره

– پاکسازی پوست

– میکروپیگمنتیشن

– کراتینه و ویتامینه مو

– آرایش عروس

– تاکسی سرویس

– وانت بار

– برق و باتری

قیمت تعویض باتری ماشین :

 • قیمت تعویض باتری 85,000 الی 100,000 تومان
 • قیمت باتری به باتری خودرو 70,000 الی 100,000 تومان

 

– کارواش

قیمت کارواش سیار :

 • قیمت کارواش اب ماشین هاچ بک (نظافت داخل و شستوشوی بدنه به همراه جارو) 120,000 الی 140,000 تومان
 • قیمت کارواش اب ماشین نیمه شاسی(نظافت داخل و شستوشوی بدنه به همراه جارو) 150,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت کارواش اب ماشین شاسی(نظافت داخل و شستوشوی بدنه به همراه جارو) 170,000 الی 190,000 تومان
 • قیمت کارواش نانو ماشین هاچ بک(نظافت داخل و شستوشوی بدنه به همراه جارو) 130,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت کارواش نانو ماشین شاسی(نظافت داخل و شستوشوی بدنه به همراه جارو) 180,000 الی 200,000 تومان
 • قیمت روشویی با آب 80,000 الی 95,000 تومان
 • قیمت روشویی نانو 90,000 الی 100,000 تومان
 • قیمت صفر شویی سنتی (شستوشوی بدنه و داخل به همراه صندوق) 500,000 الی 700,000 تومان
 • قیمت صفرشویی با دستگاه وکیوم(شستوشوی بدنه و داخل به همراه صندوق و موتورشویی) 1,100,000 الی 1,300,000 تومان
 • قیمت موتورشویی 150,000 الی 350,000 تومان
 • قیمت واکس کلی(رودری و داشبورد به همراه لاستیک) 100,000 الی 250,000 تومان

 

– تعویض چرخ و پنچرگیری

قیمت پنچرگیری خودرو :

 • قیمت پنچرگیری خودرو سواری در محل 130,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت پنچرگیری خودروهای کراس اور و شاسی بلند در محل 160,000 الی 220,000 تومان
 • قیمت تعویض لاستیک زاپاس در محل 120,000 الی 150,000 تومان
 • قیمت تنظیم باد4 لاستیک چرخ در محل 60,000 الی 100,000 تومان

 

– سرویس

قیمت تعمیر خودرو :

 • قیمت تعویض لنت خودرو 85,000 الی 120,000 تومان
 • قیمت تعویض شمع و وایر 90,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت دیاگ و رفع عیب خودرو 80,000 الی 110,000 تومان
 • قیمت تعمیر BSI 70,000 الی 90,000 تومان
 • قیمت ریست BSI 95,000 الی 120,000 تومان
 • قیمت باتری به باتری خودرو و تست باتری 70,000 الی 100,000 تومان
 • قیمت تعمیر شیشه بالابر 170,000 الی 230,000 تومان
 • قیمت تعویض تسمه ینام 100,000 الی 170,000 تومان
 • قیمت تعویض تیغه برف پاک کن 100,000 الی 170,000 تومان

قیمت تعویض روغن موتور :

 • قیمت تعویض روغن در محل 80,000 الی 110,000 تومان
 • قیمت تعویض روغن به همراه تعویض فیلتر روغن و فیلتر هوا 100,000 الی 140,000 تومان
 • قیمت تعویض روغن هیدرولیک 80,000 تومان
 • قیمت تعویض صافی بنزین 40,000 الی 70,000 تومان

 

– ثبت نام خودرو

– خدمات دامپزشکی

– دارو و واکسن

– آموزش

– تهیه دارو

chat