ویلاس

خدمات مشاوره و آموزش آبسرد - سرويس کار

مشاوره و آموزش ویلاس

مشاوره و آموزش

انجام امور مشاوره و آموزش مورد نظر توسط مشاور ، مربی و مدرس در محل مشتری و یا با توافق در محل مشاور و یا آموزشگاه !

شما می توانید ضمن هماهنگی با مشاور و یا مدرس منتخب از پروفایل مرتبط نسبت به انتخاب مشاوره و یا مدرس  اقدام نمایید.

محمدرضا شیخ کبیر - ویلاس

محمدرضا شیخ کبیر

مهارت : مشاور کسب و کار

کد کاربلد : A-1001

5/5

سیدشهاب میرشفیعی

مهارت : مشاور حقوقی

کد کاربلد : A-1309

0/5

سروینه

مهارت : نقاشی و طراحی

کدکاربلد : A-1283

0/5

فرشید شکری

مهارت : موسیقی

کدکاربلد : A-1286

0/5

ابراهیمی

مهارت : موسیقی

کدکاربلد : A-1325

0/5

خانم مهری

مهارت : آموزش دروس رسمی

کدکاربلد : A-1229

0/5

خانم مهری

مهارت : آموزش دروس رسمی

کدکاربلد : A-1229

0/5

آموزشگاه هزاره سوم

مهارت : زبان های خارجه

کدکاربلد : A-1149

0/5

شهرآرا

مهارت : زبان های خارجه

کدکاربلد : A-1277

0/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید

chat