ویلاس

خدمات طراحی و معماری آبسرد - سرويس کار

طراحی و معماری ویلاس

طراحی و معماری

طراحی می کنیم / به انتخاب شما تامین مصالح می کنیم / اجرا می کنیم !

ارائه خدمات طراحی و معماری و نظارت و اجرای پروژه های بازسازی ویلا ، خانه ، محوطه ، فضای سبز و استخر و  سایر نیاز های مرتبط .

همچنین می توانید طراحی و معماری و نظارت بر اجرای ویلای خود را به تیم های حرفه ای معرفی شده در ویلاس بسپارید !

کاربلد های آبسرد

مشاهده پروفایل کاربلدها

طاق کسری

مهارت : کارشناس طراحی و معماری

کد کاربلد : A-1130

0/5

گروه معماری ایده نو

مهارت : کارشناس طراحی و معماری

کد کاربلد : A-1211

0/5

دفتر مهندسی پردیس

مهارت : کارشناس طراحی و معماری

کد کاربلد : A-1215

0/5

آتلیه معمارانه خشت اول

مهارت : کارشناس طراحی و معماری

کد کاربلد : A-1218

0/5

محمد نظری

مهارت : کارشناس طراحی و معماری

کد کاربلد : A-1148

0/5

لطفعلی خانی

مهارت : معماری

کد کاربلد : A-1234

0/5

طاق کسری

مهارت : طراحی و ساخت ویلا

کد کاربلد : A-1130

0/5

گروه معماری ایده نو

مهارت : طراحی و ساخت ویلا

کد کاربلد : A-1211

0/5

دفتر مهندسی پردیس

مهارت : طراحی و ساخت ویلا

کد کاربلد : A-1215

0/5

آتلیه معمارانه خشت اول

مهارت : طراحی و ساخت ویلا

کد کاربلد : A-1218

0/5

محمد نظری

مهارت : طراحی و ساخت ویلا

کد کاربلد : A-1148

0/5

سیدمحمد موسوی

مهارت : طراحی و ساخت ویلا

کد کاربلد : Z-1103

0/5

لطفعلی خانی

مهارت : طراحی و ساخت ویلا

کد کاربلد : A-1234

0/5

پیری

مهارت : طراحی و ساخت ویلا

کد کاربلد : A-1251

0/5

طاق کسری

مهارت : طراحی و ساخت استخر

کد کاربلد : A-1130

0/5

گودرزی

مهارت : طراحی و ساخت استخر

کد کاربلد : A-1199

0/5

گروه معماری ایده نو

مهارت : طراحی و ساخت استخر

کد کاربلد : A-1211

0/5

دفتر مهندسی پردیس

مهارت : طراحی و ساخت استخر

کد کاربلد : A-1215

0/5

آتلیه معمارانه خشت اول

مهارت : طراحی و ساخت استخر

کد کاربلد : A-1218

0/5

محمد نظری

مهارت : طراحی و ساخت استخر

کد کاربلد : A-1148

0/5

سیدمحمد موسوی

مهارت : طراحی و ساخت استخر

کد کاربلد : Z-1103

0/5

لطفعلی خانی

مهارت : طراحی و ساخت استخر

کد کاربلد : A-1234

0/5

بهزاد فریدون پور

مهارت : طراحی محوطه

کد کاربلد : A-1120

0/5

طاق کسری

مهارت : طراحی محوطه

کد کاربلد : A-1130

0/5

دکتر رحیمی

مهارت : طراحی محوطه

کد کاربلد : A-1182

0/5

گروه معماری ایده نو

مهارت : طراحی محوطه

کد کاربلد : A-1211

0/5

دفتر مهندسی پردیس

مهارت : طراحی محوطه

کد کاربلد : A-1215

0/5

گروه معماری یاشیل چمن

مهارت : طراحی محوطه

کد کاربلد : A-1216

0/5

آتلیه معمارانه خشت اول

مهارت : طراحی محوطه

کد کاربلد : A-1218

0/5

محمد نظری

مهارت : طراحی محوطه

کد کاربلد : A-1148

0/5

سیدمحمد موسوی

مهارت : طراحی و محوطه

کد کاربلد : Z-1103

0/5

حسین محمدقلی

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1112

0/5

دکتر رحیمی

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1182

0/5

گروه معماری ایده نو

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1211

0/5

گروه معماری یاشیل چمن

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1216

0/5

محمد نظری

مهارت : طراحی و اجرای فضای سبز

کد کاربلد : A-1148

0/5

بهزاد فریدون پور

مهارت : طراحی و اجرای آلاچیق

کد کاربلد : A-1120

0/5

گروه معماری یاشیل چمن

مهارت : طراحی و اجرای آلاچیق

کد کاربلد : A-1216

0/5

لطفعلی خانی

مهارت : طراحی و اجرای آلاچیق

کد کاربلد : A-1234

0/5

بهزاد فریدون پور

مهارت : طراحی و ساخت درب و پنجره

کد کاربلد : A-1120

0/5

امیر خدایاری

مهارت : بازسازی کامل ویلا و محوطه

کد کاربلد : A-1310

0/5

گلبازی

مهارت : نقشه برداری

کد کاربلد : A-1147

0/5

محمد نظری

مهارت : نقشه برداری

کد کاربلد : A-1148

0/5

هومن رضایی

مهارت : نقشه برداری

کد کاربلد : A-1213

0/5

دفتر مهندسی پردیس

مهارت : نقشه برداری

کد کاربلد : A-1215

0/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید

chat