ویلاس

خدمات ساختمانی کیلان - سرويس کار

خدمات ساختمانی ویلاس

خدمات ساختمانی

کارشناسی و اجرای کلیه عملیات ساختمانی بخش داخلی و بیرونی و نما شامل تعمیر و بازسازی ساختمان ، ویلا ، استخر و محوطه.

شما می توانید تجهیزات و مصالح مورد نیاز را با مشورت کارشناس و کاربلد منتخب از ویلاس مارکت تهیه نمایید.

نانو عایق بارسیک

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1188

0/5

ایزوگام میرزایی

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1210

0/5

امیر قاسمی

مهارت : سنگ کاری و نما

کد کاربلد : A-1197

0/5

خستوان

مهارت : سنگ کاری و نما

کد کاربلد : A-1198

0/5

خستوان

مهارت : سیمان کاری

کد کاربلد : A-1198

0/5

امیر قاسمی

مهارت : سیمان کاری

کد کاربلد : A-1197

0/5

خستوان

مهارت : دیوارچینی

کد کاربلد : A-1198

0/5

امیر قاسمی

مهارت : دیوارچینی

کد کاربلد : A-1197

0/5

محسن اسکندری

مهارت : نقاشی داخلی و نما

کد کاربلد : A-1308

0/5

گروه صنعتی آلفا

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1212

0/5

پالیساندر

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1324

0/5

کیلانه

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1323

0/5

صنایع UPVCگیلاوند

مهارت : درب و پنجره UPVC

کد کاربلد : A-1219

0/5

مسعود

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1173

0/5

مهری

مهارت : درب و پنجره UPVC

کد کاربلد : A-1180

0/5

صنایع شیشه کریستال

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1186

0/5

صنایع آلومینیوم علی عسگری

مهارت : درب و پنجره

کد کاربلد : A-1187

0/5

شیشه امیر

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1192

0/5

شیشه و آینه ساختمانی ایران

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1196

0/5

پارت گلس

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1208

0/5

گروه صنعتی آلفا

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1212

0/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید

chat