ویلاس

خدمات ساختمانی آبسرد - سرويس کار

خدمات ساختمانی ویلاس

خدمات ساختمانی

کارشناسی و اجرای کلیه عملیات ساختمانی بخش داخلی و بیرونی و نما شامل تعمیر و بازسازی ساختمان ، ویلا ، استخر و محوطه.

شما می توانید تجهیزات و مصالح مورد نیاز را با مشورت کارشناس و کاربلد منتخب از ویلاس مارکت تهیه نمایید.

آقایی

مهارت : گچکار

کد کاربلد : A-1159

0/5

خانی

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1117

0/5

کولیوند

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1129

0/5

نانو عایق بارسیک

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1188

0/5

ایزوگام میرزایی

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1210

0/5

محمدرضاهداوندخانی

مهارت : عایق کاری و ایزوگام

کد کاربلد : A-1269

0/5

امیر قاسمی

مهارت : سنگ کاری و نما

کد کاربلد : A-1197

0/5

خستوان

مهارت : سنگ کاری و نما

کد کاربلد : A-1198

0/5

سنگ کاری نما

مهارت : سنگ کاری و نما

کد کاربلد : A-1245

0/5

باقری

مهارت : سیمان کاری

کد کاربلد : A-1164

0/5

امیر قاسمی

مهارت : سیمان کاری

کد کاربلد : A-1197

0/5

خستوان

مهارت : سیمان کاری

کد کاربلد : A-1198

0/5

محمد جعفری

مهارت : سیمان کاری

کد کاربلد : A-1266

0/5

باقری

مهارت : دیوارچینی

کد کاربلد : A-1164

0/5

امیر قاسمی

مهارت : دیوارچینی

کد کاربلد : A-1197

0/5

خستوان

مهارت : دیوارچینی

کد کاربلد : A-1198

0/5

سید محمد موسوی

مهارت : دیوارچینی

کد کاربلد : Z-1103

0/5

باقری

مهارت : جدول گذاری و موزائیک

کد کاربلد : A-1164

0/5

فردین

مهارت : اجرای کفپوش و کاغذ دیواری

کد کاربلد : A-1125

0/5

فراهانی

مهارت : اجرای کفپوش و کاغذ دیواری

کد کاربلد : A-1128

0/5

ایده نو

مهارت : کاغذ دیواری

کد کاربلد : A-1290

0/5

فردین

مهارت : نقاشی داخلی و نما

کد کاربلد : A-1125

0/5

قادر حسینی

مهارت : نقاشی داخلی و نما

کد کاربلد : A-1166

0/5

محسن اسکندری

مهارت : نقاشی داخلی و نما

کد کاربلد : A-1308

0/5

فردین

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1125

0/5

فراهانی

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1128

0/5

گروه صنعتی آلفا

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1212

0/5

امیر قلی

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1228

0/5

سید مسعود اطلاعی

مهارت : کمد دیواری و کابینت

کد کاربلد : A-1231

0/5

مهدی درویش غلامی

مهارت : درب و پنجره UPVC

کد کاربلد : A-1127

0/5

مسعود

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1173

0/5

مهری

مهارت : درب و پنجره UPVC

کد کاربلد : A-1180

0/5

صنایع شیشه کریستال

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1186

0/5

صنایع آلومینیوم علی عسگری

مهارت : درب و پنجره

کد کاربلد : A-1187

0/5

شیشه امیر

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1192

0/5

شیشه و آینه ساختمانی ایران

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1196

0/5

پارت گلس

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1208

0/5

گروه صنعتی آلفا

مهارت : شیشه درب و پنجره

کد کاربلد : A-1212

0/5

صنایع UPVCگیلاوند

مهارت : درب و پنجره UPVC

کد کاربلد : A-1219

0/5

امیرعباس حاجی عربی

مهارت : کلیدسازی

کد کاربلد : A-1105

0/5

کلایی

مهارت : کلیدسازی

کد کاربلد : A-1141

0/5

قاهری

مهارت : کلیدسازی

کد کاربلد : A-1167

0/5

احـتیاج بـه خـــرید داریـــد ؟

همین حالا به فروشگاه بروید و به آسانی نیازهای مرتبط با خدمت خود را خریداری کنید

chat